«لازمان لامکان» نمایشی در تقبیح جنگ در دنیا از زبان یک اسلحه پیر است

به گزارش خبرنگار تئاتر خبرگزاری فارس، نمایش خیابانی «لازمان، لا مکان» به نویسندگی رضا بهرامی، کارگردانی مارال ایزدبخش و بازی مالک آبسالان، احمد جعفری

ادامه